• Vooraankondiging: startbijeenkomst Dementievriendelijk Hoevelaken

    Vooraankondiging: startbijeenkomst Dementievriendelijk Hoevelaken

 
Print Friendly

20 juli 2016


Op Wereld Alzheimer Dag, woensdag 21 september vanaf 17.30 uur vindt in Hoevelaken de startbijeenkomst voor het pilotproject Dementievriendelijk Hoevelaken plaats. Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

-mensen met dementie en mantelzorgers
-professionals, vrijwilligers
-leden van verenigingen en winkeliers die te maken hebben met en graag betrokken willen zijn bij mensen met dementie

U bent dus van harte welkom! Onderwerp van deze avond: Wat houdt een dementievriendelijk Hoevelaken in, wat is er voor nodig en wat kan mijn bijdrage zijn?

Programma:
Na een eenvoudige maaltijd zal wethouder Marly Klein de bijeenkomst openen en het startschot geven.
In de bijeenkomst worden de plannen toegelicht en informatie gedeeld. De bijeenkomst geeft daarnaast gelegenheid om inspiratie op te doen en uw wensen en ideeën te horen. We zullen eindigen met de vraag:

Welke bijdrage kunt  u of uw organisatie leveren aan een Dementievriendelijk Hoevelaken?

Betrokken organisaties (vrijwillige en professioneel) ontvangen eind augustus een uitnodiging. Via o.a. een artikel in Stad Nijkerk worden inwoners geïnformeerd.

Voor informatie kunt u (ivm vakantie) vanaf 15 augustus contact opnemen met Hermien Stouwdam, projectleider Dementievriendelijk Hoevelaken via hstouwdam@sigma-nijkerk.nl of 033-2474830