• Bemiddelpunt

    Bemiddelpunt

 
Print Friendly

Het Bemiddelpunt

Bij het Bemiddelpunt kunt u als inwoner van de gemeente Nijkerk terecht voor alle vragen rondom het inzetten van een vrijwilliger in de thuissituatie. Ook wanneer u werkzaam bent als beroepskracht binnen de gemeente Nijkerk kunt u het Bemiddelpunt benaderen voor het inzetten van een vrijwilliger. Dit kan gaan om kortdurende of langdurige ondersteuning.

Bij kortdurende ondersteuning kan gedacht worden aan een vrijwilliger die: eenmalig helpt met de tuin lenteklaar maken, een klusje in huis doet, iemand vervoert naar het ziekenhuis, de hond uitlaat of een paar keer helpt om de post te ordenen.

Langdurige ondersteuning kan onder andere bestaan uit: het op orde brengen en houden van de administratie, hulp bij het oefenen van taal door middel van een taalmaatje, een maatje die samen met iemand werkt aan een doel  of een vrijwilliger die eens in de week een kop koffie komt drinken.

Het Bemiddelpunt bekijkt samen met u of er een vrijwilliger ingezet kan worden. Wij zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste plek terecht komt. Hierin werken we samen met de vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Nijkerk. Is er een vrijwilliger gevonden? Dan wordt er contact met u opgenomen. Wij zorgen ervoor dat u weet wat er met uw vraag gebeurt, waar deze wordt uitgezet en of uw vraag beantwoord kan worden.

Telefonisch en per e-mail is het Bemiddelpunt iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur.

';