Direct naar content

Mantelzorg

Kan ik je helpen?

Alie Hooijer | Consulent Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of kennis. Er is dus altijd sprake van een persoonlijke relatie. Dit is hulp die niet vanuit een beroep of als vrijwilliger gegeven wordt aan een ander.

Het is zorg uit liefde, noodzaak, plichtsbesef of omdat de situatie nu eenmaal zo gegroeid is. Vaak zijn mantelzorgers een onmisbare schakel in de zorg voor degene met een ziekte of beperking.

Je kunt bij de consulent Mantelzorg terecht voor informatie en advies over het verlenen van mantelzorg en alles wat daarbij komt kijken. Sigma geeft speciale aandacht aan het voorkomen van overbelasting. Daarnaast organiseren we diverse groepsactiviteiten voor (jonge) mantelzorgers. Hierin werken we samen met onder andere Jeugd- en Jongerenwerk.

Ook vrijwilligers of beroepskrachten in de zorg kunnen voor advies over mantelzorgondersteuning terecht bij de consulent.

Je kunt terecht bij Sigma voor onder andere:

  • Emotionele ondersteuning (bijvoorbeeld lotgenotencontact en een luisterend oor)

  • Praktische ondersteuning

  • Informatie en advies over respijtzorg en hulp thuis

  • Belangenbehartiging

  • (Financiële) regelingen voor (werkende) mantelzorgers

  • Algemene vragen over wonen, zorg en welzijn

  • Gerichte cursussen en bijeenkomsten

  • Dag van de Mantelzorg