• Maatjesproject

    Maatjesproject

 
Print Friendly

Maatjesproject

Wat houdt het Maatjesproject in?
Binnen het Maatjesproject zijn betrokken inwoners uit de gemeente Nijkerk (en omgeving) actief  als vrijwilliger,  om anderen te helpen bij het (weer) mee kunnen doen in de maatschappij. Het gaat hierbij om één-op-één-contact, waarin wordt gewerkt aan doelen. Uitgangspunt is de zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de hulpvrager te stimuleren.

Voor wie is het Maatjesproject bedoeld?
Het Maatjesproject richt zich op álle inwoners van de gemeente Nijkerk.  Te denken valt aan: mensen met een psychische, verstandelijke of een lichamelijke beperking, mensen die eenzaam zijn of weinig contacten hebben, mensen met een chronische ziekte of mensen die door omstandigheden tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

In de volgende situaties kan het Maatjesproject passend zijn:
-vergroten van sociaal netwerk, het leren kennen van nieuwe mensen
-invullen van vrijetijdsbesteding, het starten van nieuwe hobbies
-veranderen van leefpatronen (structuur in de week, gezonder koken, meer bewegen)
-zelfstandigheid vergroten, zelf activiteiten durven ondernemen
-aanleren van maatschappelijke vaardigheden (solliciteren, contact met instanties)
-handiger leren omgaan met de computer en internet
-angsten overwinnen, meer zelfvertrouwen krijgen

Wat zijn maatjes?
Maatjes zijn betrokken inwoners die zich graag willen inzetten voor de ander. Van de maatjes wordt verwacht dat zij vaardigheden bezitten die nodig zijn om een hulpvrager te kunnen begeleiden, ondersteunen en motiveren. Voorbeelden van die vaardigheden zijn: luisteren, gesprekken voeren, geduld en respect hebben, inlevingsvermogen, grenzen aangeven, doelgericht kunnen werken. Het maatje en de hulpvrager hebben minstens eens per twee weken contact.

Informatie of aanmelden?
Voor meer informatie of aanmelding als maatje of hulpvrager kunt u contact opnemen met ons.

Overweegt u om zelf maatje te worden? Dan kunt u hier een kijkje nemen op onze vacaturebank voor actuele maatjesvacatures.

';