Direct naar content

Mantelzorgondersteuning

Kan ik je helpen?

Alie Hooijer | Consulent Mantelzorg

Ben ik mantelzorger?

Veel mensen zorgen voor een kind, partner, vriend/vriendin of buur met een ziekte of een beperking, of voor hulpbehoevende ouders. Alle hulp die uit betrokkenheid of familierelatie gegeven wordt, heet mantelzorg.

Zorg je voor iemand uit jouw omgeving met een ziekte of beperking, doe je huishoudelijke taken, ben je betrokken bij de lichamelijke verzorging, of regel je vervoer en afspraken met hulpverleners? Dan ben je mantelzorger!

Vaak is de zorg voor de ander geleidelijk gegroeid en een vast onderdeel van het dagelijks leven geworden. Het komt ook voor dat iemand van de ene op
de andere dag mantelzorger wordt bijvoorbeeld door de geboorte van een kind met een ernstige ziekte of beperking of door een ongeval. Je kiest er niet bewust voor om mantelzorger te worden, het overkomt je.

 

Mantelzorgondersteuning

Geschat wordt dat 80% van de zorg thuis wordt geleverd door mantelzorgers. Zonder hun inzet is de zorg onbetaalbaar. Ze zijn hard nodig en daarom is het
van belang dat ze hun taak zo goed en zo lang mogelijk vol kunnen houden, zonder overbelast te raken. Soms is het voldoende om even te weten waar je
met een vraag terecht kunt, even praten met iemand is prettig en daardoor kan je weer verder. Het is belangrijk dat mantelzorgers op tijd worden ondersteund, zodat ze op adem komen en niet overbelast raken.

Dit kan op diverse manieren bijvoorbeeld: praktische ondersteuning, administratieve ondersteuning, informatie over voorzieningen en regelgeving, maar ook met een zorgpauze. Een zorgpauze (respijtzorg) geeft mantelzorgers de mogelijkheid om tijdelijk zorgtaken over te dragen aan een ander.

Onze consulent Mantelzorg is er voor jou! Zij kan luisteren en meedenken in hoe overbelasting te voorkomen of te verminderen. Ook voor andere vragen rondom het verlenen van mantelzorger kun je bij haar terecht.