Direct naar content

Nieuwe mantelzorgwijzer verkrijgbaar

De nieuwe Mantelzorgwijzer is uit! Hierin vind je, als mantelzorger uit de gemeente Nijkerk, belangrijke informatie over onder andere het verlenen van mantelzorg en respijtzorg. Op onze website is de Mantelzorgwijzer te downloaden onder 'Documenten'. De papierenversie is verkrijgbaar bij Sigma. Deze wordt kosteloos aangeboden.

Belastingproject weer van start

Sigma zal ook dit jaar, in samenwerking met de Bibliotheek Nijkerk, hulp bieden bij de aangifte inkomstenbelasting in de maanden maart en april 2024. Dit is bedoeld voor inwoners van de gemeente Nijkerk, met een laag inkomen en weinig vermogen. De geboden hulp is kosteloos. De voorwaarden voor de hulp kun je vinden door hier te klikken. Er kan contact met Sigma worden opgenomen voor het maken van een afspraak.