Direct naar content

Maatjesproject

Kan ik je helpen?

Mieke van Beers | Consulent Vrijwilliger thuis

Maatjesproject

Binnen het Maatjesproject zijn betrokken inwoners uit de gemeente Nijkerk (en omgeving) actief als vrijwilliger, om anderen te helpen bij het (weer) mee kunnen doen in de maatschappij. Het gaat hierbij om één-op-één-contact, waarin wordt gewerkt aan doelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het uitbreiden van je sociale netwerk, meer bewegen, gezonder eten of het invullen van de vrije tijd. Het uitgangspunt is om hier weer zelfstandig mee verder te kunnen.

Inzet maatje

Een maatje wordt voor de periode van maximaal een jaar ingezet. Het Maatjesproject richt zich op álle inwoners van de gemeente Nijkerk, die zelfstandig wonen. Te denken valt aan: mensen die eenzaam zijn of weinig contacten hebben, mensen met een lichamelijke, psychische of een verstandelijke beperking, mensen met een chronische ziekte of mensen die door omstandigheden tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

In de volgende situaties kan het Maatjesproject passend zijn:

  • vergroten van sociaal netwerk, het leren kennen van nieuwe mensen
  • invullen van vrijetijdsbesteding, het starten van nieuwe hobby’s
  • veranderen van leefpatronen (structuur in de week, gezonder koken, meer bewegen)
  • zelfstandigheid vergroten, zelf activiteiten durven ondernemen
  • aanleren van maatschappelijke vaardigheden (solliciteren, contact met instanties)

Maatje worden?

Maatjes zijn betrokken inwoners die zich graag willen inzetten voor de ander. Van de maatjes wordt verwacht dat zij vaardigheden bezitten die nodig zijn om een hulpvrager te kunnen begeleiden, ondersteunen en motiveren. Voorbeelden van die vaardigheden zijn: luisteren, gesprekken voeren, geduld en respect hebben, inlevingsvermogen, grenzen aangeven, doelgericht kunnen werken.

Sigma traint de maatjes om de nodige vaardigheden verder te ontwikkelen en te versterken, zodat ze optimaal kunnen bijdragen aan het welzijn van anderen.

Wil je maatje worden of meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.