• Mantelzorg

    Mantelzorg

 
Print Friendly

Steunpunt mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is niet de hulp die vanuit een beroep of vrijwillig gegeven wordt aan een ander. Het is zorg uit liefde, noodzaak, plichtsbesef of omdat de situatie nu eenmaal zo gegroeid is. Mantelzorgers kunnen behoefte hebben aan ondersteuning. U kunt terecht bij Sigma voor onder andere:

·         Informatie, advies en bemiddeling (individueel en groep)
·         Emotionele ondersteuning (lotgenotencontact, luisterend oor)
·         Belangenbehartiging
·         Praktische ondersteuning
·         Gerichte cursussen en bijeenkomsten
·         Regelen van respijtzorg
·         Regelen van hulp thuis
·         Dag van de Mantelzorg
·         Algemene vragen over wonen, zorg en welzijn
·        (Financiële) regelingen voor (werkende) mantelzorgers

Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de zorg voor degene met een ziekte of beperking. Via Steunpunt Mantelzorg, dat financieel ondersteund wordt door de overheid, kunnen mantelzorgers enigszins ontlast worden bij de uitoefening van hun taak. Overbelasting ligt echter op de loer. Mantelzorgers van alle leeftijden kunnen voor informatie, advies of ondersteuning terecht bij één van de mantelzorgconsulenten van Sigma. Ook vrijwilligers of beroepskrachten in de zorg kunnen voor advies over mantelzorgondersteuning terecht bij de consulenten.

Download hier de Mantelzorgwijzer

 

Mantelzorg activiteiten

Bekijk alle mantelzorg activiteiten

0

Bekijk alle mantelzorg activiteiten