• ServicePunt

    ServicePunt

 
Print Friendly

ServicePunt

Het  doel van het Servicepunt van Sigma is om mensen met een ondersteuningsvraag (beperking) te helpen bij het zoeken en behouden van vrijwilligerswerk. Dit kan individueel vrijwilligerswerk zijn bij een organisatie, zoals helpen met koffie en thee schenken bij het UVV of koken voor een groep ouderen bij Arkemheen. Het kan ook zijn dat er een groepje mensen dezelfde wensen heeft op het gebied van vrijwilligerswerk en dat deze mensen gezamenlijk een klus klaren. Bijvoorbeeld boeken sorteren bij de Bibliotheek.

Deze vrijwilligers krijgen ondersteuning in hun taken vanuit het Servicepunt en de daaraan gekoppelde zorgaanbieders. De ondersteuning zit in het samen zoeken naar geschikt vrijwilligerswerk en het helpen met het uitvoeren van de taken tijdens het starten van het vrijwilligerswerk totdat de vrijwilliger in staat is om de taak zelfstandig uit te voeren. Daarna blijft er ondersteuning op afstand voor zowel de vrijwilliger als de organisatie waarvoor de vrijwilliger gaat werken.

Ook wil het Servicepunt de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders binnen de gemeente Nijkerk bevorderen. Samenwerking op het gebied van vrijwillige arbeidsmatige activiteiten bij dagbesteding, huisvesting en het uitwisselen van kennis en informatie.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marloes van Est, u kunt ook op de website  van het servicepunt kijken voor meer informatie.

';