• Werkgebied

    Werkgebied

 
Print Friendly

Sigma werkt voor alle inwoners van Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk. De stichting werkt zoveel mogelijk wijk/kerngericht en lokaal. Er wordt veel samengewerkt met andere organisaties die binnen de gemeente actief zijn. Sigma verbindt….

Sigma is een algemene organisatie, toegankelijk voor alle inwoners. De vraag van de inwoner vormt het uitgangspunt voor ons werk. Sigma werkt samen met een diversiteit aan mensen en organisaties en beschikt over een groot netwerk. Sigma werkt met veel organisaties samen, maar heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de zorgaanbieders die in Nijkerk actief zijn.

Actieve lokale netwerken:

Sigma heeft het initiatief genomen om in een aantal actieve netwerkoverleggen partijen bij elkaar te brengen om de dienstverlening op bepaalde terreinen beter af te stemmen en samen verder te ontwikkelen.

Zo zijn er een Lokaal Dementie Netwerk, een lokaal Overleg (In)formele zorg, een klankbordgroep deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers in zorg en welzijn, een netwerk financiën en regelgeving, werkgroep Maatschappelijke Stages bezig het totaal aan dienstverlening rond deze thema’s zo optimaal mogelijk te maken.

Vestigingen