• Medewerkersteam

    Medewerkersteam

 
Print Friendly

Er is een team van vaste medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van alle activiteiten. Deze medewerkers werken voor de verschillende diensten samen met groepen Sigma-vrijwilligers. Ook voor eenmalige activiteiten wordt soms inzet van vrijwilligers gevraagd. De beroepskrachten dragen zorg voor de inzet door vrijwilligers en de benodigde coaching. Het werken met deskundige en gemotiveerde vrijwilligers is heel waardevol en maakt het bereik van het werk veel groter. De beroepskrachten zijn eindverantwoordelijk en op de achtergrond aanwezig.

 

Medewerkers