• Bestuur

    Bestuur

 
Print Friendly

Beleid

Sigma heeft een betrokken bestuur. Beleid-, financiën en werkgeverszaken worden door het bestuur vastgesteld. De dagelijkse leiding van de organisatie is gedelegeerd en wordt uitgevoerd door de coördinator. Het bestuur bestaat uit 5 personen vanuit verschillende (beroeps)achtergronden en woonachtig in verschillende kernen binnen de gemeente.

ANBI

Sigma staat geregistreerd als ANBI. Dat betekent dat de organisatie giften mag ontvangen van derden.
Vanaf 1 januari 2014 dient elke organisatie met een ANBI status  aan een aantal voorwaarden te voldoen. Sigma voldoet aan deze voorwaarden en stelt alle informatie beschikbaar via het collectieve ANBI-webportaal. Dit alles wordt jaarlijks gecontroleerd door de belastingdienst.

Het bestuur