• Wat betekent de avondklok voor mantelzorgers?

    Wat betekent de avondklok voor mantelzorgers?

 
Print Friendly

21 januari 2021


 

Tijdens de persconferentie van 20 januari is een avondklok aangekondigd. Deze gaat in op zaterdag 23 januari en zal vooralsnog duren tot 9 februari. Dit betekent dat vanaf 21.00 uur ’s avonds tot de volgende ochtend 4.30 uur iedereen binnen blijft. En mensen alleen bij uitzondering – bijvoorbeeld voor werk – de straat op mogen en daarvoor een verklaring nodig hebben, bijvoorbeeld van een werkgever.

Gevolgen voor mantelzorgers

De avondklok heeft ook gevolgen voor mantelzorgers. Woont degene voor wie je zorgt niet bij je in huis? En heeft je naaste tussen 20.30 en 4.30 uur mantelzorg nodig die je niet kunt verschuiven naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag je hiervoor op pad. Wel is het noodzakelijk dat je dan een ‘Verklaring noodzakelijke mantelzorg’ bij je hebt.

Waarom een verklaring voor noodzakelijke mantelzorg?

Mantelzorgers die zorgen voor een naaste die elders woont, maken zich zorgen over hun mogelijkheden om gedurende de avondklokuren over straat te kunnen voor noodzakelijke mantelzorg. De Mantelzorglijn is hier de afgelopen dagen veel over gebeld. MantelzorgNL heeft deze zorgen aangekaart bij het Ministerie van VWS en gehoor gevonden.

Mantelzorgers kunnen met de verklaring mantelzorg over straat voor niet verplaatsbare en noodzakelijke mantelzorg. Deze verklaring is opgesteld in afstemming met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. MantelzorgNL biedt de mogelijkheid aan mantelzorgers om de verklaring te downloaden en in te vullen. MantelzorgNL heeft verder geen toegang tot de informatie die mantelzorgers invullen.

Hoe werkt het?

  • Download de verklaring mantelzorg, via de website MantelzorgNL
  • Vul de gegevens in van jezelf en van degene voor wie je zorgt.
  • Geef ook aan voor welke noodzakelijke zorg je op pad moet (bijvoorbeeld uitkleden en in bed helpen, medicijnen helpen innemen).
  • Print en onderteken het formulier en neem dit mee als je tijdens de avondklok voor de mantelzorg de straat op moet. Dit formulier is slechts voor één avond geldig.
  • De politie kan je onderweg om je ID en de mantelzorgverklaring vragen.
  • Zorg je voor meerdere mensen? Vul voor elke zorgvrager een aparte verklaring in.

De verklaring kan alleen gebruikt worden als bewijs om tijdens avondklokuren op straat te zijn. Niet voor andere (mantelzorg)zaken. We vragen je ook de verklaring zorgvuldig te gebruiken, en alleen voor noodzakelijke en niet uitstelbare mantelzorg tijdens de avondklok. Want het blijft belangrijk dat we ons zoveel mogelijk aan de oproep ‘blijf thuis’ van de overheid houden.

Politie kan navraag doen
Bij twijfel kan een buitengewoon opsporingsambtenaar of de politie ter bevestiging van de mantelzorg(relatie) bellen met je degene voor wie je zorgt.

MantelzorgNL en Sigma verzoekt mantelzorgers de verklaring naar waarheid in te vullen en alleen te gebruiken in de situatie dat er sprake is van noodzakelijke mantelzorg tijdens de uren waarin de avondklok geldt. MantelzorgNL en Sigma aanvaardt geen aansprakelijkheid bij misbruik.

Vragen?

Meer informatie kun je vinden op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Bij vragen of behoefte aan advies over je eigen situatie, neem contact op met Sigma via ahooijer@sigma-nijkerk.nl