• “Ook na je pensioen is er volop gelegenheid om aan het ” werk” te blijven.”

    “Ook na je pensioen is er volop gelegenheid om aan het ” werk” te blijven.”

 
Print Friendly

6 april 2018


Rolina“Ook na je pensioen is er volop gelegenheid om aan het ” werk” te blijven. Laat je kennis en ervaring niet verloren gaan en stel het in dienst van de samenleving. Het geeft zowel je eigen leven als dat van je doelgroep inhoud, structuur en voldoening”, aldus Rolina van Vliet, vrijwilligster bij Collage kunstcentrum Hoevelaken

Waarom doe je vrijwilligerswerk
“Moeilijk om bijna 50 jaar vrijwilligerswerk samen te vatten. Ik kan me niet herinneren dat ik er niet mee bezig was. Op de middelbare school begon ik al met dingen te regelen
en in mijn studietijd richtte ik mijn eerst vereniging op. Daarna volgden doorlopend
bestuursfuncties bij verenigingen en organisaties. Dat is dus eigenlijk nooit gestopt.”

“Toen ik in Hoevelaken kwam wonen in 1973 reageerde ik meteen op een oproep van gymnastiekvereniging Hellas die bestuursleden nodig had. Een mooie gelegenheid voor mij om zo het dorp en de mensen te leren kennen.

Naast mijn werk als docent, beeldend kunstenaar en schrijver hebben bestuursfuncties in de non-profit sector altijd een belangrijke plaats ingenomen. De eerst 25 jaar was ik betrokken bij sportorganisaties, zowel lokaal als landelijk, de laatste 25 jaar in de sector beeldende kunst, waarvan de afgelopen 20 jaar voorzitter van het Collage kunstcentrum in Hoevelaken.”

“Door vrijwilligerswerk ontstaan inspirerende contacten met mensen die dezelfde interesse hebben. Het helpt je sociale leven inhoud te geven. De behoefte om kennis en ervaring met anderen te delen is een effectieve stap om als vrijwilliger actief te zijn.

Ik ben nu eenmaal een echt verenigingsmens. Het gevoel om met elkaar iets voor anderen te kunnen betekenen stimuleert inzet en gemeenschapszin.”

“Dat ik in 2009 voor mijn bijdrage aan het verenigingsleven werd geridderd was een grote verrassing, maar zeker geen reden om ermee te stoppen.”

Wat levert het vrijwilligerswerk je op
“Voldoening wanneer blijkt dat je activiteiten een succes zijn waar velen plezier aan beleven. Het stelt je in de gelegenheid om je eigen ideeën om te kunnen zetten in daden en daarmee actief bij te dragen aan het lichamelijk, geestelijk en sociaal maatschappelijk welzijn. Maar het stimuleerde me ook om op  eigen vakgebied up-to-date te blijven en mezelf te blijven ontwikkelen. Het heeft mijn organisatievermogen geactiveerd en mijn vindingrijkheid altijd wakker gehouden.”

Hoe heeft het vrijwilligerswerk mijn leven en dat van anderen veranderd
“Ik hebben velen een plezierige vrijetijdsbesteding kunnen geven en menigeen een positieve sociale omgeving waarin eenzaamheid geen kans krijgt. Het heeft mijn leven niet echt veranderd, maar wel bepaald. Gezien de duur en de hoeveelheid tijd die ik aan dit ‘werk’ heb besteed, heeft het voor een aanzienlijk deel mijn leven vorm, zin en inhoud gegeven. Ik heb laten zien dat naast regulier werk er ook nog ander werk is en heb daarmee een voorbeeldfunctie vervuld.”

Vrijwilliger worden? waarom niet
“Ik zou het zo weer doen. Het houdt mij alert en betrokken.
Ook na je pensioen is er volop gelegenheid om aan het ‘werk’ te blijven. Laat je kennis en ervaring niet verloren gaan en stel het in dienst van de samenleving. Het geeft zowel je eigen leven als dat van je doelgroep inhoud, structuur en voldoening. Gezien mijn leeftijd staat het organiseren bij mij inmiddels wel op een wat lager pitje, maar de betrokkenheid bij het wel en wee in het dorp is zeker niet verminderd.

Ik kan een vrijwilligers ‘loopbaan’ als de mijne aan iedereen aanbevelen”, beëindigt Rolina haar enthousiaste en betrokken verhaal.

Rolina van Vliet