• Mantelzorgwaardering

    Mantelzorgwaardering

 
Print Friendly

Mantelzorgwaardering                             gemeente_Nijkerk

Partners, familieleden of vrienden die lange tijd voor een naaste zorgen, komen in aanmerking voor de mantelzorgwaardering van de gemeente Nijkerk. Met deze regeling wil de gemeente mantelzorgers die intensief voor iemand uit hun omgeving zorgen, waarderen en erkennen voor hun inzet.

Veranderingen waardering
Eerder verstrekte de rijksoverheid jaarlijks een ‘mantelzorgcompliment’ via de Sociale Verzekeringsbank. Door alle veranderingen in de zorg is deze regeling gestopt en zijn gemeenten verantwoordelijk voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. Nijkerk geeft hier invulling aan door een cadeaubon ter waarde van honderd euro (situatie 2016) te verstrekken aan mantelzorgers die lange tijd onbetaald voor iemand uit Nijkerk zorgen.

Voorwaarden en criteria
Om in aanmerking te komen voor de cadeaubon moet men langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week onbetaalde zorgtaken verrichten aan iemand woonachtig in de gemeente Nijkerk. Het kan om veel verschillende zorg gaan zoals persoonlijke verzorging (wassen, kleden, eten geven), vervoer en doktersbezoeken, maar ook huishoudelijke en administratieve taken. In de oude regeling van het mantelzorgcompliment kwamen alleen mantelzorgers van iemand met een AWBZ indicatie voor zorg thuis in aanmerking voor het compliment. Maar er zijn ook veel situaties waarbij voor iemand wordt gezorgd die niet zo’n indicatie heeft, bijvoorbeeld wanneer voor iemand wordt gezorgd die in een zorginstelling woont of waarbij nog geen professionele hulp in beeld is.

Aanmelden via Sigma
Voor 2016 is het helaas niet meer mogelijk om een aanvraag te doen. In de loop van 2017 zullen wij u via de website op de hoogte brengen van de aanmeldprocedure voor 2017.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg van Sigma

Mantelzorg activiteiten

Bekijk alle mantelzorg activiteiten
Bekijk alle mantelzorg activiteiten