• Mantelzorgwaardering

    Mantelzorgwaardering

 
Print Friendly

Partners, familieleden of vrienden die lange tijd voor een naaste zorgen, komen in aanmerking voor de mantelzorgwaardering van de gemeente Nijkerk. Met deze regeling wil de gemeente (jonge) mantelzorgers die intensief voor iemand uit hun omgeving zorgen, waarderen en erkennen voor hun inzet.

Waarom wordt jaarlijks de mantelzorgwaardering uitgereikt?
Samen met andere taken op het gebied van de zorg, is de gemeente verantwoordelijkheid voor een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers. Veel mensen zorgen lange tijd voor iemand uit hun omgeving. Deze zorg is onmisbaar, in de eerste plaats voor diegene aan wie zorg wordt verleend maar ook voor de samenleving. Het is belangrijk oog te hebben voor wat mantelzorgers doen, zodat zij zich gesteund en ondersteund voelen in hun zorgtaken.

Waaruit bestaat de waardering?
In de gemeente Nijkerk is ervoor gekozen om een cadeaubon ter waarde van honderd euro te verstrekken aan mantelzorgers die lange tijd onbetaald voor iemand uit Nijkerk zorgen. Ook jonge mantelzorgers (tussen de 8 en 18 jaar) worden niet vergeten en zij kunnen een VVV bon of een bioscoopbon ontvangen ter waarde van twintig euro.

Wanneer kom je in aanmerking voor de waardering?
Om in aanmerking te komen voor de waardering moet de mantelzorger langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week onbetaalde zorgtaken verrichten aan iemand woonachtig in de gemeente Nijkerk. De zorg mag niet gegeven worden vanuit een vrijwilligersorganisatie of beroepsmatig.

Jonge mantelzorgers komen in aanmerking voor de waardering als ze tussen de 8 en 18 jaar zijn en zorg hebben voor iemand in de thuissituatie, in de gemeente Nijkerk, met een ernstige en/of langdurige ziekte of een beperking, zoals een vader of moeder, broer of zus of een inwonende opa of oma.

Aan welke zorg kun je dan denken?
Het kan om veel verschillende zorg gaan zoals persoonlijke verzorging (wassen, kleden, eten en/ of medicatie geven), begeleiding, helpen met het vervoer en doktersbezoeken, maar ook huishoudelijke en administratieve taken.

Hoe kan je je aanmelden?
Mantelzorgers kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden voor de regeling via onderstaand aanvraagformulier. Let op! Jonge mantelzorgers moeten de aanvraag samen met een volwassene doen. U kunt de aanvraag tot uiterlijk 1 december 2020  indienen. Daarna is aanvragen helaas niet meer mogelijk.

Aanvraagformulier mantelzorgwaardering volwassenen
Aanvraagformulier waardering jonge mantelzorgers

Hoe gaat het dan verder?
De gemeente Nijkerk heeft Sigma gevraagd de aanvragen in behandeling te nemen.
Mochten we vragen hebben over uw aanmelding dan nemen we contact met u op. Hebben we geen vragen dan ontvangt u de bon zo rond half december 2020. Vanwege de huidige situatie rondom corona zullen er dit jaar geen afhaalmomenten georganiseerd worden en zorgen we dat u de bon op een andere manier ontvangt.

Vragen?
Heeft u vragen mail dan naar mantelzorg@sigma-nijkerk.nl of bel naar 033-2474830 (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur).