• Mantelzorgwaardering

    Mantelzorgwaardering

 
Print Friendly

Eerder verstrekte de rijksoverheid jaarlijks een ‘mantelzorgcompliment’ via de Sociale Verzekeringsbank. Door alle veranderingen in de zorg is deze regeling gestopt en zijn gemeenten verantwoordelijk voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers.

Nijkerk geeft hier invulling aan door een cadeaubon ter waarde van honderd euro (situatie 2020) te verstrekken aan mantelzorgers die lange tijd onbetaald voor iemand uit Nijkerk zorgen. Om in aanmerking te komen voor de cadeaubon moet men langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week onbetaalde zorgtaken verrichten aan iemand woonachtig in de gemeente Nijkerk. Het kan om veel verschillende soorten van ondersteuning gaan zoals persoonlijke verzorging (wassen, kleden, eten geven), vervoer en doktersbezoeken, maar ook huishoudelijke en administratieve taken.

Aanmelden
Voor 2020 is het helaas niet meer mogelijk om een aanvraag te doen. In de loop van 2021 (rond oktober) zullen wij u via de website op de hoogte brengen van de aanmeldprocedure voor 2021.

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg van Sigma via mantelzorg@sigma-nijkerk.nl of bel naar 033-2474830 (op werkdagen tussen 9.00-13.00 uur).