• Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

    Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

 
Print Friendly

 

Werknemers zijn vaak automatisch via de werkgever verzekerd voor eventuele schade bij het uitvoeren van hun werk. Voor vrijwilligers is het ook belangrijk dat er bij schade een beroep kan worden gedaan op een goede verzekering. Op die manier hoeft de vrijwilliger niet zelf op te draaien voor ontstane schade.

De gemeente Nijkerk heeft via VNG Verzekeringen zowel een basis- als plusverzekering voor vrijwilligers uit onze gemeente afgesloten. Dit betekent dat er op de volgende punten dekking is:

BasisPolis:

  • Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

PlusPolis:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen

Meer informatie over deze polissen kunt u ook krijgen via de website van de VNG of via www.vngverzekeringen.nl.

De dekking van de VNG Vrijwilligersverzekering is per januari 2016 verruimd.
Er is een verschuiving gaande rondom zorgtaken. Hierdoor wordt het werk van vrijwilligers en mantelzorgers steeds belangrijker. Tegelijkertijd krijgen ze daardoor meer taken en verantwoordelijkheden. En dat is weer van invloed op de risico’s die zij lopen. Met deze ontwikkelingen heeft Centraal Beheer samen met de gemeente de verzekering opnieuw bekeken. Dat heeft geresulteerd in de volgende uitbreidingen:
·         Mantelzorgers worden volledig meeverzekerd;
·         Vrijwilligerswerk in het kader van de ‘Tegenprestatie’ valt ook volledig onder de verzekering;
·         Verzekerd bedrag opgehoogd naar € 5.000, naar € 12.500,-.

Wat betreft de procedure bij schade: stuur een ingevulde schadeformulier naar de gemeente. Dat mag digitaal aan gemeente@nijkerk.eu of per post Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. T.a.v. de Medewerker verzekeringen, Afdeling Facilitaire Dienstverlening. Na controle van de melding door de gemeente zet de gemeente deze door naar de schadebehandelaar en deze neemt rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of organisatie.