• Advisering aan vrijwilligers

  Advisering aan vrijwilligers

 
Print Friendly

 

Waarom zou ik vrijwilligerswerk willen doen:

 • Ik heb tijd (over)
 • Ik heb graag contacten met mensen
 • Door het vrijwilligerswerk krijg ik de gelegenheid om eigen vaardigheden (verder) te ontwikkelen
 • In het vrijwilligerswerk heb ik het gevoel nuttig te zijn voor andere mensen
 • Vrijwilligerswerk versterkt mijn gevoel van eigenwaarde
 • Het vrijwilligerswerk levert een vorm van erkenning en waardering op
 • Ik hoor graag bij een groep die hetzelfde doet
 • Het vrijwilligerswerk geeft mij structuur, bijvoorbeeld door het hebben van afspraken en verplichtingen
 • Vrijwilligerswerk biedt mij de mogelijkheid om mij in te zetten voor een ideëel doel
 • Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik weet wat het is om er alleen voor te staan

 

Veel gestelde vragen door mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk of dat al doen:

 • Ben ik verzekerd?
 • Heb ik een Verklaring omtrent Gedrag nodig?
 • Als ik kosten maak, krijg ik die vergoed?
 • Moet ik een minimum aantal uur per week beschikbaar zijn?
 • Wat als ik er na een korte tijd achter kom dat ik het niet leuk vind?
 • Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?
 • Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik in de ww zit?
 • Kan ik ook 1 op 1 voor iemand vrijwilliger worden?