• Mantelzorgwaardering

    Mantelzorgwaardering

 

Partners, familieleden of vrienden die lange tijd voor een naaste zorgen, komen in aanmerking voor de mantelzorgwaardering van de gemeente Nijkerk. Met deze regeling wil de gemeente mantelzorgers die intensief voor iemand uit hun omgeving zorgen, waarderen en erkennen voor hun inzet.

Meer informatie hierover vindt u hier.