• Mantelzorgwaardering

    Mantelzorgwaardering

 
Print Friendly

Eerder verstrekte de rijksoverheid jaarlijks een ‘mantelzorgcompliment’ via de Sociale Verzekeringsbank. Door alle veranderingen in de zorg is deze regeling gestopt en zijn gemeenten verantwoordelijk voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. Nijkerk geeft hier invulling aan door een cadeaubon ter waarde van honderd euro te verstrekken aan mantelzorgers die lange tijd onbetaald voor iemand uit Nijkerk zorgen.

Voorwaarden en criteria
Om in aanmerking te komen voor de cadeaubon moet men langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week onbetaalde zorgtaken verrichten aan iemand woonachtig in de gemeente Nijkerk. Het kan om veel verschillende zorg gaan zoals persoonlijke verzorging (wassen, kleden, eten geven), vervoer en doktersbezoeken, maar ook huishoudelijke en administratieve taken. De mantelzorger kan maar één bon ontvangen ook al is hij of zij mantelzorger voor meerdere zorgvragers en voldoet hij of zij bij beide zorgvragers aan alle criteria.

Aanmelden via Sigma 
Mantelzorgers kunnen zich zelf aanmelden voor de regeling via een speciaal formulier. Mensen uit de omgeving van de mantelzorger zoals de zorgvrager, familie, vrienden, zorginstellingen of verenigingen worden opgeroepen om mantelzorgers actief te stimuleren zich aan te melden. Dit jaar kunnen zij ook zelf de mantelzorger aanmelden. De gemeente heeft Sigma, Steunpunt Mantelzorg gevraagd de aanvragen in behandeling te nemen. Aanvragers worden uitgenodigd de cadeaubon persoonlijk af te halen.

De aanvraagformulieren voor volwassenen en de jonge mantelzorgers
Het formulier voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering kunt u  digitaal invullen of ophalen op het kantoor van Sigma. U kunt de aanvraag tot uiterlijk 6 december 2019 indienen. Voor jonge mantelzorgers van 8 tot 18 jaar zal er weer een actie gehouden worden. Meer informatie daarover en het aanmeldformulier vindt u hier.


Veel gestelde vragen

Waarom wordt jaarlijks een mantelzorgwaardering uitgereikt?
Voorheen verstrekte de rijksoverheid het ‘mantelzorgcompliment’, maar deze regeling is vervallen. Samen met andere taken op het gebied van de zorg, is de gemeente verantwoordelijkheid voor een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers. Veel mensen zorgen lange tijd voor iemand uit hun omgeving. Deze zorg is onmisbaar, in de eerste plaats voor diegene aan wie zorg wordt verleend maar ook voor de samenleving. Het is belangrijk oog te hebben voor wat mantelzorgers doen, zodat zij zich gesteund en ondersteund voelen in hun zorgtaken.

Waaruit bestaat de regeling mantelzorgwaardering?
Via de regeling kunnen mantelzorgers die lange tijd voor iemand uit hun omgeving zorgen in aanmerking komen voor een jaarlijkse blijk van waardering. De gemeente Nijkerk heeft gekozen dit te doen via een VVV-cadeaubon ter waarde van € 100. Om mensen in staat te stellen een cadeau naar keuze uit te kiezen wordt een VVV-bon verstrekt. Deze cadeaubon is namelijk in heel veel winkels te besteden, zoals modeketens, drogisten, supermarkten of bouwmarkten. Het is niet mogelijk in plaats van de bon geld te ontvangen.

Wie komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?
De cadeaubon is bedoeld voor mensen die lange tijd onbetaald zorgen voor iemand met wie zij een persoonlijke band hebben, bijvoorbeeld partner, kind, familie of vriend. Bij de oude regeling (het mantelzorgcompliment) konden zorgvragers met een geldige AWBZ-indicatie voor zorg thuis één mantelzorger aanmelden. Dat is in de nieuwe regeling anders. In de nieuwe regeling is de voorwaarde dat de zorg langer duurt dan drie maanden en meer dan 8 uur per week is. De zorgvrager moet in de gemeente Nijkerk te wonen.

Hoe kunt u in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering?
Mantelzorgers moeten zichzelf aanmelden voor de regeling via een  aanvraagformulier. Hierin wordt gevraagd naar de gegevens van de mantelzorger, degene aan wie zorg wordt verleend en een omschrijving van de situatie. Mensen uit de omgeving van de mantelzorger zoals de zorgvrager, familie, vrienden, zorginstellingen of verenigingen worden opgeroepen om mantelzorgers te stimuleren zich aan te melden of het formulier zelf in te vullen. De gemeente heeft Sigma, Steunpunt Mantelzorg gevraagd de aanvragen in behandeling te nemen. Aanvragers worden uitgenodigd de cadeaubon persoonlijk af te halen.

 

 

Mantelzorg activiteiten

Bekijk alle mantelzorg activiteiten
Bekijk alle mantelzorg activiteiten