• Maatschappelijke stages

    Maatschappelijke stages

 
Print Friendly

 

Een mooi initiatief: door het groeiende aantal maatschappelijke stages neemt het vrijwilligerspotentieel enorm toe. En jong geleerd is oud gedaan! De stages worden op eigen kracht georganiseerd, of samen met steunpunten vrijwilligerswerk. Leerlingen doen individuele stages, maar er zijn ook projectdagen, waarop groepjes leerlingen zich inzetten voor een klus bij een organisatie.

Het succes van de maatschappelijke stage is afhankelijk van het enthousiasme van de leerlingen, van de inzet van de school en van de bereidheid van vrijwilligersorganisaties om maatschappelijke stageplekken te bieden. Samenwerking tussen deze verschillende partijen is heel belangrijk. In Nijkerk vervult Sigma de rol van stagemakelaar. De stagemakelaar bevordert de onderlinge samenwerking en bemiddelt tussen vraag en aanbod.

Sigma denkt met Nijkerkse organisaties mee om geschikte vacatures op www.masplein.nl te plaatsen. De stagemakelaar van Sigma is Wendy van Wee.